Simno akord

Seria Simon Akord jest serią monoblokową. Łączniki czy gniazdka są kompletne oznacza to, że
mają już klawisz lub pokrywę oraz nie ma potrzeby osobnego zakupu ramki.
Dostępne wielokrotności: tylko pojedyncze.